Säännöt

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SÄÄNNÖT
Luolajan Kajastus ry.
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Luolajan Kajastus ry (KAJE) ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.
2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa pääasiallisesti lentopallon harrastus- ja
pelaamismahdollisuuksia lapsille, nuorille ja aikuisille lajista kiinnostuneille. Tarkoituksensa
toteuttamiseksi yhdistys järjestää lapsille ja nuorille harjoittelu ja harrastusvuoroja, toimii
Lentopalloliiton alaisena ja järjestää junioreiden turnauksia sekä pelejä,sekä aikuisille
mahdollisuuden harjoitteluun, sekä pelaamiseen sarja ja/tai liiga tasolla.
3. Jäsenet
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysi-ikäinen henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja/tai toimintaa. Varsinaiset
jäsenet, perhejäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
4. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, perhejäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja
vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää vuosikokous.
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. Seuran toiminnassa olevat
aktiivihenkilöt voivat rekisteröitymällä liittyä seuran jäseniksi.
5. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-10
muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotinen ja sen
valitsee yhdistyksen vuosikokous. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta,
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.
6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri tai
rahastonhoitaja yksin.
7. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

KAJE säännöt (vahvistettu).doc.pdf